menu

ようこそ実力じつりょく至上しじょう主義しゅぎ教室きょうしつ

Alternative English Title: Welcome to the Classroom of Ability Supremacy

Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e (LN)
Author: Kinugasa Shōgo (衣笠 彰梧)
Illustrator: Tomose Shunsaku (トモセシュンサク)
Label: MF Bunko J (MF文庫J)
Publisher: KADOKAWA / Media Factory (KADOKAWA / メディアファクトリー)

Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyōshitsu e is a ongoing Japanese light novel/manga/anime series written by Kinugasa Shōgo.

Summary

Status

Light Novel

Light Novel: 12 Volumes
Main Story: 10 Volumes; (Volume 10 — 2019/1/25)Side Story: 2 Volumes; (Volume 4.5 & Volume 7.5)

Manga

7 Volumes, ? Chapters; (Volume 7 — 2018/11/21)

Anime

TV: Season 1: 12 Episodes (Summer 2017) RedWingFM MyAnimeList
Season 2: no information RedWingFM MyAnimeList

Light Novel release date
Volume № Release Date
Volume 1 (2015/5/25)
Volume 2 (2015/9/25)
Volume 3 (2016/1/25)
Volume 4 (2016/5/25)
Volume 4.5 (2016/9/23)
Volume 5 (2017/1/25)
Volume 6 (2017/5/25)
Volume 7 (2017/10/25)
Volume 7.5 (2018/1/25)
Volume 8 (2018/5/25)
Volume 9 (2018/9/25)
Volume 10 (2019/1/25)